Podmienky ochrany osobných údajov

1. Zásady ochrany osobných údajov internetového obchodu vitco.sk

Internetový obchod vitco.sk (www.vitco.sk) prevádzkovaný VITCO HERBAL s.r.o., Kaprova 42/14, 11000 Praha, IČ: 07147333, DIČ: CZ07147333 (ďalej len Vitco.sk) si kladie za cieľ chrániť vaše súkromie. S vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou v súlade s platnými právnymi predpismi ohľadom ochrany súkromia, a to v miere zodpovedajúcej úrovni dostupných technických prostriedkov.
Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") napĺňajú povinnosti spoločnosti vyplývajúce zo zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov ") a následne z Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (2016/679)
(Ďalej len "GDPR") a služieb.

2. VYMEDZENIE POJMOV

2.1. Čo sú to osobné údaje?

2.1.1. Všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len "subjekt údajov "), tzn. akékoľvek údaje, na základe ktorých je možné fyzickú osobu priamo alebo nepriamo identifikovať.

2.2. Čo je to spracovanie osobných údajov?

2.2.1. Akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, vykonávaná tiež automatizovane, ako je zhromažďovanie, zaznamenanie, usporiadanie, uloženie, pozmenenie, vyhľadanie, použitie, šírenie či sprístupnenie, ale aj ich obmedzenia a výmaz alebo zničenie.

3. Za akým účelom používame vaše osobné údaje

3.1. Základným účelom, pre ktorý Vitahelp.cz spracováva vaše osobné údaje, je predaj tovaru na internetovom obchode vitco.sk.

3.2. Osobné údaje vami poskytnuté pre tento základný účel sú nevyhnutné pre poskytovanie služieb a sú spracovávané v režime, pre ktorý nie je nutný výslovný súhlas. Osobné údaje pre tento základný účel sú spracovávané v rozsahu potrebnom pre jeho naplnenie a
po dobu potrebnú na jeho dosiahnutie.

4. AKÉ spracúvajú osobné údaje

4.1. ohľadom na vyššie uvedený základný účel spracovávame nasledujúce osobné údaje:
4.1.1. Akademický titul
4.1.2. Meno a priezvisko
4.1.3. Adresa doručenia, prípadne fakturačná adresa
4.1.4. Telefónne číslo
4.1.5. E-mail

5. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV K INÝM NEŽ ZÁKLADNÉMU ÚČELU

5.1. vitco.sk nespracováva vaše osobné údaje na iný ako základnému účelu, teda predaji tovaru. Oznámenia zasielané vitco.sk obsahujú informácie potrebné pre správne poskytovanie tejto služby, najmä potvrdenie objednávky a informácie termínov dodania tovaru.

6. SPRÁVCA ÚDAJOV A PRÍSTUP OSTATNÝCH OSÔB K TÝMTO ÚDAJOM

6.1. Správcom vašich osobných údajov je VITCO HERBAL s.r.o.

6.2. Pri plnení svojich záväzkov a povinností využíva vitco.sk odborné a špecializované služby iných subjektov. Títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje odovzdané vitco.sk a majú teda postavenie spracovateľov osobných údajov. S každým dodávateľom uzatvárame zmluvu o spracovanie osobných údajov.

7. VYUŽITIE COOKIES NA OPTIMALIZÁCIA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

7.1. Na našich webových stránkach používame marketingové a analytické nástroje, ktoré nám pomáhajú zlepšovať a prispôsobovať služby všetkým vašim požiadavkám. Cookies sú malé súbory, do ktorých sa ukladajú napr. používateľské predvoľby.

7.2. Za pomoci cookies tiež zisťujte, ktoré stránky, ponuky alebo funkcie používajú naši návštevníci najviac (prostredníctvom nástrojov Google Analytics).

8. AKÉ COOKIES POUŽÍVAME

8.1. Cookies využívaná na našich stránkach môžeme podľa trvanlivosti deliť na tieto dva typy:

8.1.1. Krátkodobé (session cookies) - iba dočasné, uložené vo vašom prehliadači do doby, než ho zatvorte

8.1.2. Dlhodobé (persistent cookies) - zostávajú uložené vo vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým je manuálne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenie samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača)

8.2. Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plní, možno cookie rozdeliť na:

8.2.1. Esenciálne - dôležité pre základnú funkčnosť webu
8.2.2. Analytické - pomáhajú optimalizovať nastavenie webu za účelom skvalitnenia služieb používateľom
8.2.3. Sledovacie - v kombinácii s konverzným cookies napomáhajú celkovo analyzovať výkony jednotlivých predajných kanálov
8.2.4. Konverzný - slúži na analyzovanie výkon jednotlivých predajných kanálov
8.2.5. Remarketingové - slúži pre nastavenie personalizácie obsahu reklám a ich zacielenie

8.3. Niektoré súbory cookie môžu zbierať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. "cookie tretej strany"). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkov na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nemožno identifikovať.

8.4. Na našich stránkach využívame nasledujúce súbory cookie:

8.4.1. AdWords - Sledovacie, Remarketing
8.4.2. Sklik - Sledovací, Remarketing
8.4.3. Facebook - Sledovacie, Remarketing, Konverzný
8.4.4. Smartsupp - Analytical, Sledovacie
8.4.5. Google Tag Manager - Analytical, Sledovacie, Remarketing, Konverzný
8.4.6. Google Analytics - Analytical, Sledovacie

8.5. Používanie súborov cookie možno nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. súbory cookie možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť užívanie len niektorých súborov cookie.

9. AKÉ PRÁVA VÁS COBY SUBJEKTOV ÚDAJOV?

9.1. právo na informácie o spracovaní osobných údajov (OÚ)
9.2. právo na prístup subjektu k OÚ (právo získať od prevádzkovateľa OÚ potvrdenie o spracovaní OÚ, právo získať kópiu spracúvaných OÚ)
9.3. právo na opravu
9.4. právo na výmaz ("právo byť zabudnutý")
9.5. právo na obmedzenie spracovanie
9.6. právo na prenosnosť údajov
9.7. právo namietať
9.8. právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodnutia.

V prípade otázok ohľadom spracovania osobných údajov a alebo žiadosti o využitie Vašich práv nás kontaktujte priamo telefonicky na čísle +420606605505 alebo emailom na info@vitco.sk Vašu žiadosť posúdime a vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30tich dní, a to iba s predchádzajúcim vysvetlením z našej strany a predovšetkým potom z dôvodu prípadnej zložitosti Vašej požiadavky.